LIÊN HỆ

CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THÉP THIÊN ANH

 Thien Anh Steel Office  : 29 Street 198, Phước Long A Ward, District 9, HCM City
 Thien Anh factory          : 65, Street 2, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, HCM City
 Vnstar Office                 : 50, Street 51, An Phu Ward,  District 2, HCM City

 Hotline 0908 782 879 & 096 789 8658 & 096 118 6768 ( Mr Hùng -PGĐ )

 Email 1: thepthienanh@gmail.com &  Email 2: thephopcongtrinhf@gmail.com                                                                
 www.thienanhcons.com.vn & www.thephopcongtrinh.com.vn & www.kenxinh.vn

29 Đường Số 198, Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+ty+TNHH+S%E1%BA%A3n+Xu%E1%BA%A5t+%26+Th%C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i+Th%C3%A9p+Thi%C3%AAn+Anh/@10.8284141,106.7673683,21z/data=!4m11!1m5!8m4!1e3!2s112266960271186893748!3m1!1e1!3m4!1s0x0:0x2dafe9aaa5613350!8m2!3d10.8284283!4d106.7673226
FC6HTG
Đối tác khách hàng
Copyright@2017 THIÊN ANH | designed by Viet Wave