SẢN PHẨM

THÉP XÂY DỰNG

TXD

THÉP XÂY DỰNG

Vật liệu: Sắt xây dựng, thép cây gân

Khối lượng : 1000 -2000 kg/cuộn

Giá sỉ: liên hệ

Quy cách: cây 11.7m

Xuất xứ: Thép Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Miền Nam

Số lượng tồn kho: Tùy lượng hàng tại nhà máy

 

Sản phẩm 01

MKAL55

Sản phẩm 01

Vật liệu: Thép mạ kẽm

Khối lượng : 2000 cây

Giá sỉ: liên hệ

Quy cách: 50x50xdày 1.3--->1.8mm

Xuất xứ: Hòa Phát, Ánh Hòa, Đại Thiên Lộc

Số lượng tồn kho: 2000 cây

 

Sản phẩm 01

MKQC

Sản phẩm 01

Vật liệu: Thép mạ kẽm

Khối lượng : 50 TẤN

Giá sỉ: liên hệ

Quy cách: Thép hộp vuông các loại và thép ống tròn các loại

Xuất xứ: Hòa Phát, Ánh Hòa, Đại Thiên Lộc

Số lượng tồn kho: 50 TẤN

 

THÉP XÂY DỰNG

TXD

THÉP XÂY DỰNG

Vật liệu: Sắt xây dựng, thép cây gân

Khối lượng : 1000 -2000 kg/cuộn

Giá sỉ: liên hệ

Giá lẻ: liên hệ

Quy cách: cây 11.7m

Xuất xứ: Thép Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Miền Nam

Số lượng tồn kho: Tùy lượng hàng tại nhà máy

Đặc trưng sản phẩm: Thép xây dựng

Đặt hàng

Sản phẩm 01

MKAL55

Sản phẩm 01

Vật liệu: Thép mạ kẽm

Khối lượng : 2000 cây

Giá sỉ: liên hệ

Giá lẻ: liên hệ

Quy cách: 50x50xdày 1.3--->1.8mm

Xuất xứ: Hòa Phát, Ánh Hòa, Đại Thiên Lộc

Số lượng tồn kho: 2000 cây

Đặc trưng sản phẩm: Thép hộp loại A lổi, nguyên đai nguyên kiện, tróc kẽm bề mặt hoặc ố mốc

Đặt hàng

Sản phẩm 01

MKQC

Sản phẩm 01

Vật liệu: Thép mạ kẽm

Khối lượng : 50 TẤN

Giá sỉ: liên hệ

Giá lẻ: liên hệ

Quy cách: Thép hộp vuông các loại và thép ống tròn các loại

Xuất xứ: Hòa Phát, Ánh Hòa, Đại Thiên Lộc

Số lượng tồn kho: 50 TẤN

Đặc trưng sản phẩm: Thép loại quy cách, là kích thước và tiết diện cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

Đặt hàng

Đối tác khách hàng
Copyright@2017 THIÊN ANH | designed by Viet Wave